Scroll to top

admin


Author

ÇEKIN KAMBIYO SENETLERINE ÖZGÜ HACIZ YOLU İLE TAKIBI

GİRİŞ             Kambiyo senetleri, resmi belge olmamasına karşın, tedavül kabiliyeti ve soyutluk ilkesi gereğince kamu güvenini haiz olduklarından, bu senetlerden doğan borçların icra takibine konu edilmesi halinde, bazı özel hükümler öngörülmüş ve kambiyo senetlerine özgü…

Byadmin

Eylül 7, 2022

İMAR KISITLILIĞI

İMAR KISITLILIĞI İmar kısıtlılığı imar planında kamu alanında kalan kişilere ait taşınmazların idarece kamulaştırılmamasından kaynaklı kişilerin  taşınmazlarından, mülklerinden tam olarak faydalanamaması durumu olarak açıklanabilir.          İdarenin kanunda yer alan düzenlemelere aykırı bir eylem veya işlem…

Byadmin

Eylül 7, 2022

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI-İMAR KANUNU md.18 UYGULAMASI

I.GENEL OLARAK DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI A.TANIM ‘’İmar planlarının uygulanmasında şehirlerimizin veya yerleşime yeni açılan bölgelerin düzenli, sağlıklı, güvenli ve nitelikli yaşam çevresi ve kalitesi sağlama belediyelerin asli görev, yetki ve sorumluluklarındandır. İmar planlarının hayata geçirilmesinde,…

Byadmin

Eylül 7, 2022

HUKUKTA YÖNTEM KARAR İNCELEMESİ

İNCELEME KONUSU KARAR DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU         2014/63 E.  ,  2016/1023 K.[1] “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/63 Karar No :…

Byadmin

Eylül 7, 2022

KAMU İHALELERİNDEN YASAKLILIK

GİRİŞ İhale sürecinde ihalelerden yasaklanan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. 2016 yılında 862 kişi  2017 yılında 1069 kişi 2018 yılında ilk 6 ayındaysa 1080 gerçek ve tüzel kişi kamu ihalelerinden yasaklanmıştır.[1] Kamu ihalelerinden yasaklanan…

Byadmin

Eylül 7, 2022

TIP CEZA HUKUKUNDA TIBBİ UYGULAMA HATASI

TIP CEZA HUKUKUNDA HATA (MALPRAKTİS) A.GİRİŞ Tıp ceza hukukunda hata hekimlerin görevleri sırasında hatalı davranışlarını ifade eden “malpraktis” teriminin  tanımı; “bir meslek mensubunun mesleğini, toplumda mesleğin ortalama basiretli ve saygın bir mensubunun her şart altında…

Byadmin

Eylül 7, 2022